Timo Jorosen muistorahasto keräys

23.5.2022

Timo Jorosen muistorahastoon lahjoitettiin keräysaikana 2247 euroa. Muistorahastoon kertyneet varat käytetään vähävaraisten rautjärveläisten lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseen. Varoilla tuetaan kaikenlaista liikuntaa, ei siis ainoastaan Simpeleen Urheilijoissa tapahtuvaa. Avustusta voi hakea kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella, jonka mukana on tosite/lasku, johon avustusta pyydetään. Ensisijaisesti avustusta käytetään kausi-, osallistumis- ja jäsenmaksuihin. Avustusta on mahdollista myöntää myös esimerkiksi varustehankintaan ostokuittia vastaan.

Hakemuksen voi toimittaa suoraan seuran puheenjohtajalle (Jaana Vehkamaalle), sihteerille (Elina Honkaselle) tai harrastuksen vetäjälle, joka toimittaa sen eteenpäin SiUn johtokunnan jäsenelle. Avustushakemukset käsitellään SiUn johtokunnan kokouksissa ja päätetään, myönnetäänkö avustusta ja jos myönnetään, minkä verran. Perusperiaatteena on jakaa avustusta monelle, joten yksittäiset eivät saa kovin suuria summia. 

Simpeleen Urheilijat ry:n johtokunta